Source code for /create.php

    Og?oszenia:    Napisz list Ch?op Punkratz : Ksi??e ?ebraków poszukuje ch?tnych udzielenia zapomogi dla pocz?tkuj?cych ?ebraków którzy chc? zosta? poszukiwaczami przygód!   ◄◄◄   Napisz list Regentka Isanti : Szukam! Starych, Nowych, Ch?tnych do.. czegokolwiek Tutaj! Piszcie, wynagradzam z?otem i dobrym s?owem!   ◄◄◄   Napisz list Podoficer Prince : Poszukuj? dzieci?stwa, sowicie wynagrodz?.   ◄◄◄   Napisz list Stajenna Wunjo : By?a cz?onkini gwardii miejskiej, ale mimo to inteligentna, pozna bruneta wieczorow? por?.   ◄◄◄   Napisz list Vinga : Czy kto? nie zgubi? kotka? Miauuu   ◄◄◄  
+ dodaj
Due to the behaviour of people in the past, access to the source code online has been restricted. You may download the entirety of the latest publically released stable version from DragonPrime. You may then work with that code within the restrictions of its license.

Hopefully this will help put an end to actions like the following: