Wiadomość Dnia lotGD (MoTD)

Smocze Jajo
Majster Delvin2021-04-17 10:31:08
Niedawno handlarz z odleg?ej krainy wystawi? na sprzeda? prawdziwy skarb: Smocze Jajo. Nawet jeszcze w formie jaja, czarne smoki dysponuj? pot??n? magi?, a po osi?gni?ciu doros?o?ci s? najszybszymi znanymi wierzchowcami. Nic wi?c dziwnego, ?e kupcy oferuj? je za zawrotne sumy.
Niestety,
czarny smok tak bardzo przywi?zuje si? do w?a?ciciela, ?e nie mo?na go odsprzeda?. Niemal natychmiast dziczeje i powraca do odleg?ej krainy, sk?d pochodzi.
Licytacja
Jaja (w Sklepie Punktowym) ju? trwa...

Zima nadal bywa sroga...
Majster Delvin2021-02-03 22:14:30
lecz stary Argos ju? my?li o nowej wyprawie specjalnej. Przecie? na po?udniu, na wybrze?ach, jest ju? ca?kiem nie?le! Na drzwiach swego biura wywiesi? informacj?:

Wymagania do poszukiwa? specjalnych:
* aktualna mapa Krainy
* co najmniej 2 zako?czone wyprawy
Planowany termin najbli?szych poszukiwa?: wiosna

Wspania?a nagroda!!!

Szcz??liwego Nowego Roku!
Majster Delvin2021-01-01 20:47:50
Wygl?da na to, ?e sklepik z kostiumami zamknie si? lada dzie? z powodu braku klientów. W Ambasadzie Bieguna Pólnocnego personel te? szykuje si? powoli na jej zamkni?cie. I cho? jak dot?d okienko wymiany pami?tkowych monet na klejnoty (i na odwrót, je?liby znalaz? si? kto? ch?tny) i sklepik z prezentami wci?? s? otwarte, do ich zamkni?cia pozosta?o niewiele czasu. W noc Królów-M?drców zniknie tak?e choinka, a nieodebrane prezenty zostan? rozdane dzieciom biednych polityków.

Archiwum MoTD:

Komentarze:
<< Pierwsze Nieczytane < Poprzednie  Odśwież  Następne > Ostatnie >>