Legendarne Postaci (0):
Mają przerwę na kawę.

Dostępni Śmiałkowie (0 os.) :
Wszyscy śpią.
    Og?oszenia:    Napisz list : ąśćółężźś   ◄◄◄   Napisz list : asdadas   ◄◄◄   Napisz list Ch?op Punkratz : Ksi??e ?ebraków poszukuje ch?tnych udzielenia zapomogi dla pocz?tkuj?cych ?ebraków którzy chc? zosta? poszukiwaczami przygód!   ◄◄◄   Napisz list Regentka Isanti : Szukam! Starych, Nowych, Ch?tnych do.. czegokolwiek Tutaj! Piszcie, wynagradzam z?otem i dobrym s?owem!   ◄◄◄   Napisz list Podoficer Prince : Poszukuj? dzieci?stwa, sowicie wynagrodz?.   ◄◄◄  
+ dodaj
Regulamin gry "Polska Legenda Zielonego Smoka"

§1. Założenia ogólne
1. Gra "Polska Legenda Zielonego Smoka" dalej zwana PLZS jest grą internetową opartą o wykorzystanie przeglądarki internetowej, przeznaczoną dla każdego użytkownika Internetu.
2. Gra PLZS jest grą MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Game), w której odgrywa się postać ze świata fantasy.

§2. Odgrywanie postaci
1. Każdy gracz może posiadać tylko jedną postać. Posiadanie więcej niż jednego konta (zwane multiaccount lub wielokontowością) grozi karą wymienioną w §6 w punkcie 4. Zabronione jest udostępnianie hasła innym graczom. Każdy wykryty przypadek skutkował będzie usunięciem kont. Jeżeli z twojego komputera gra więcej, niż jedna osoba, musisz ten fakt zgłosić administracji, podając (przez PETYCJĘ O POMOC) same loginy (bez haseł!!) wszystkich tych osób. Wyjątki za szczególną aktywność są omawiane z adminami, do pozostałych stosuje się powyższe kary.
2. Każdy gracz jest zobowiązany do odgrywania postaci zgodnie z klimatem obowiązującym w grach RPG z gatunku fantasy.
3. Każdy gracz ma prawo do rozwijania własnej postaci zgodnie z osobistym zamysłem. Dotyczy to rozbudowy posiadłości, zrzeszania się w gildii oraz rozmów na rynkach miast.
4. Każdy gracz jest zobowiązany do poinformowania Administratorów o wykrytym błędzie oraz obłożony zakazem wykorzystywania go pod karą wymienioną w §6 w punkcie 3. Zabronione jest używanie botów wykonujących za gracza wszystkie czynności.
5. Każdego gracza obowiązuje zakaz włamywania się na cudze konta, wyłudzania hasła do konta wykorzystując w tym celu groźby słowne, programy zawierające wirusy/trojany ułatwiające dostanie się do cudzego konta. W tym wypadku obowiązuje kara opisana w §6 w punkcie 4.
6. Każdego gracza obowiązuje zakaz podszywania się pod Administratorów lub/i Moderatorów w trakcie korzystania z komunikatorów internetowych, używania poczty elektronicznej czy innych mediów komunikacyjnych. Grozi to karą wymienioną w §6 w punkcie 4.
7. Imię postaci musi być zgodne z wytycznymi wymienionymi w §4 w punktach 1. i 2.
8. Opis postaci musi być zgodny z wytycznymi wymienionymi w §5.

W stosunku do ww. podpunktów stosuje się karę ujętą w §6 w punkcie 1. Jeśli gracz się nie ustosunkuje do powyższej kary, przechodzi się do §6 punkt 2., nie wykluczając pozostałych punktów.

§3. Gildie
1. Każdy gracz ma prawo do założenia prowadzenia i rozwijania swojej gildii - po spełnieniu określonych warunków: wykonaniu zarysu historii oraz opisu gildii, zbudowaniu adekwatnego systemu rang oraz zgromadzeniu wokół siebie minimum pięciu osób.
2. Każdy gracz ma prawo do zrzeszania się w gildiach istniejących w grze.
3. Nazwa gildii musi być zgodna z wytycznymi wymienionymi w §4 w punkcie 1.
4. Opis oraz rangii gildii muszą być zgodne z wytycznymi wymienionymi w §5.

W stosunku do ww. podpunktów stosuje się karę ujętą w §6 w punkcie 1. Jeśli gracz się nie ustosunkuje do powyższej kary, przechodzi się do §6 punkt 2., nie wykluczając pozostałych punktów.

§4. Nazewnictwo
1. Imiona postaci, wierzchowców, pupili, nazwy gildii, oraz nazwy domów:
a) Nie mogą zawierać znaków specjalnych (np. !@#$%^).
b) Nie mogą być wulgarne (zawierać w sobie słów uznawanych ogólnie za wulgarne, obraźliwe, etc.)
c) Nie mogą obrażać żadnej grupy etnicznej, społecznej, religijnej czy rasowej.
d) Nie mogą zawierać wyrażeń ze slangu (np. Ziom; Ziomale, itp.)
e) Nie mogą zawierać nazw geograficznych istniejących w świecie rzeczywistym (np. Tomek z Katowic, Ewa Wawa; Hooligans Gliwice, itp.)
f) Nie mogą zawierać wyrazów dźwiękonaśladowczych (np. Bumbum, Ziuuuu, itp.)
g) Nie mogą zawierać bezsensownego ciągu liter (np. aaabbbb, abcdef, xDD, xPP), ani liter PL lub WWW itp.
h) Nie mogą być pisane w całości dużą literą (np. YARPEN; NASZA GILDIA)
i) Nie mogą być pisane zgodnie z modą panującą na blogach (np. MaShEnA; NaSha GiLdi4, m00j DoMeQ)
j) Nie powinny zawierać wyrażeń sugerujących, iż dany gracz lub dana gildia jest lepszy bądź lepsza od innych (np. Pan Świata, Władca Smoków, Niezniszczalny; Najlepsza Gildia, Najlepsi z Najlepszych, itp.)
k) Powinny być zgodne z gramatyką języka używanego w imieniu postaci, nazwie gildii bądź nazwie domu.
l) Muszą być pisane z dużej litery.
m) Muszą być utrzymane w klimacie fantasy.

2. Imię postaci:
a) Nie może zawierać cyfr.
b) Nie może być nazwą przedmiotu, państwa, miasta, pory dnia czy roku (np. pudełko, Jamaica, Eldorado, Noc, Jesień itp.).
c) Nie powinno być nazwą zwierzęcia, potwora (np. Smok, Szczur, Chochlik, Kostucha, itp.)
d) Nie może być imieniem rzeczywistym, czy udziwnieniem imienia rzeczywistego (np. Wwwwooojjjtttekkkk).
e) Nie może być łudząco podobne do imienia postaci któregokolwiek z administratorów lub moderatorów. Aktualny spis imion można sprawdzić przed zalogowaniem w menu "O LotGD" -> "Załoga Smoka".
f) Nie może zawierać tytułu, informacji o rasie, profesji i specjalnych umiejętnościach postaci (np. ParobkaMilia, Złodziej Migron, Elf Allain, etc.)

§5. Opisy
1. Zarówno opis postaci, jak i opis gildii:
a) Nie może być wulgarny (zawierać w sobie słów, odnośników do obrazów uznawanych ogólnie za wulgarne, obraźliwe, etc.)
b) Nie może obrażać żadnej grupy etnicznej, społecznej, religijnej czy rasowej.
c) Nie może nawoływać do nienawiści do którejś z grup etnicznych, społecznych, religijnych czy rasowych.
d) Nie może zawierać wyrażeń ze slangu.
e) Nie może zawierać nazw geograficznych występujących w świecie rzeczywistym.
f) Nie powinien być pisany zgodnie z modą panującą na blogach (NiE PiShEmY w TeN SpOsooB).
g) Nie powinien być plagiatem: skopiowanym fragmentem książki, scenariusza filmowego, etc.
h) Powinien zostać napisany zgodnie z zasadami ortografii, gramatyki i interpunkcji.
i) Powinien być utrzymany w klimacie fantasy.

§6. Kary
1. Upomnienia pisemne wysyła się na wewnętrzną skrzynkę wiadomości (Prywatne Wiadomości, zwane dalej PW).
2. Zablokowanie możliwości rozmowy na czatach miast i domów na czas uzależniony od wagi popełnionego wykroczenia.
3. Blokada konta na czas uzależniony od wagi popełnionego wykroczenia.
4. Usunięcie konta/gildii.
5. W przypadkach uzasadnionych moderatorzy oraz administratorzy gry mogą zastosować eskalację kar, jak również pominięcie, któregoś z punktów standardowej procedury (ostrzeżenie-uciszenie-ban).

§7. Postanowienia końcowe
1. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania dowolnych akcji na dowolnym koncie, łącznie z jego skasowaniem bez podania przyczyn.
2. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym aspekcie gry bez podania przyczyn, czy wcześniejszego powiadomienia.
3. Gracz logując się akceptuje powyższy regulamin, jak i fakt, że gra jest w fazie rozwojowej, co może skutkować zmianami dowolnych jej elementów, z regulaminem włącznie.


Rasy Specjalne

1. Rasy specjalne, są rasami premiowanymi, niemożliwymi do uzyskania w trakcie standardowej rozgrywki. Aby otrzymać Rasę Specjalną, należy się zgłosić do jej opiekuna, wymienionego w spisie Załogi Smoka.
2. Decyzje co do przyznawania i odbierania Rasy Specjalnej mają Opiekunowie Ras, do nich także należy zgłaszać się w celu uzyskania wymagań do otrzymania takiej rasy.
3. Graczowi przysługuje odwołanie od decyzji Opiekuna w formie zgłoszenia takiego faktu na Forum danej Rasy, gdzie odwołanie będzie rozpatrywane przez członków danej rasy i opiniowane przez Administratorów gry.
4. Ocena Opiekunów, ich powoływanie i odwoływanie zależy od Administratorów gry.
5. Ustanawianie nowych ras zależy od Administratorów gry.
6. We wszystkich nieuregulowanych przypadkach zastosowanie mają zapisy ujęte w paragrafie 7 Regulaminu gry.


Regulamin Czatów Miast

§1. Zachowanie graczy
1. Każdy gracz powinien tak odgrywać swoją postać, by innym nie udaremniać rozrywki.
2. Każdy gracz zobowiązany jest do:
a) nie przyspieszania czasu - nie pisze w jednej wypowiedzi wszystkich swych czynności, które wykonuje, dając innym czas na reakcję;
b) nie narzucania swojej woli innym graczom - każdy ma swój własny pomysł na postać, nie można zmuszać innych, żeby "westchnęli z podziwem", "zamarli w bezruchu", "padali pod ciosem miecza", etc.
3. Zachowanie odmienne od ww. będzie karane wg §3 z możliwością pominięcia punktu 3.
4. Każdy gracz powinien pamiętać, że rozpisywanie na rynkach miast morderstw fabularnych i/lub innych zbrodni doprowadzających do utraty zdrowia lub życia postaci niezależnych jest zabronione i może wiązać się z karą fabularną (za złamanie królewskich praw grożą kary wymienione w aneksie 1 dotyczącym Gry Fabularnej: §2. Kary fabularne) i/lub mechaniczną, z wyjątkiem sytuacji, kiedy gracz ustala szczegóły pewnych czynności ze Strażnikiem Miasta, oraz uzyskuje zezwolenie na określone zachowanie własnej postaci w okolicznościach regulowanych przez Strażnika. Podobne animacje można rozgrywać na czatach zgrupowanych na liœcie 'Poza miastem'.
W stosunku do Ogrodów oraz Świątyni obowiązuje prawo wymienione w punkcie
4. Regulaminu Czatów Miast §4. Potyczki graczy.

§2. Wypowiedzi graczy
1. Każdy gracz jest zobowiązany do utrzymywania swych wypowiedzi na poziomie uchodzącym za przyzwoity.
2. Gracz powinien stylizować swoje na ogólnie dostępnych czatach na język staropolski - zakazane są słowa z żargonu (np. "siema", "ello", "yo" itp.).
3. Wobec gracza nadużywającego przekleństw oraz nieprzyzwoicie zachowującego się na rynku stosuje się karę wg §3 pkt. 2.
4. Obowiązuje zupełny zakaz posługiwania się nazwami geograficznymi, jakie spotykamy w rzeczywistym świecie.
5. Zabronione są wypowiedzi skierowane do gracza, a nie do jego postaci. Wypowiedzi nie związane z rozgrywką należy przesyłać na wewnętrzną skrzynkę wiadomości (Prywatne Wiadomości, zwane dalej PW).
6. Obowiązuje zakaz odwoływania się do aspektów technicznych gry (jak zdobyć poziom, jak zwiększyć urok/punkty życia, po co klejnoty, jak to działa, etc.) - do tego służy forum gildii, miasto Meahten, PW oraz FAQ.
7. Zalecane jest niestosowanie w wypowiedziach emotikon.
8. Zabronione jest "używanie" na czacie broni, uzbrojenia, przedmiotów innych niż istniejących w świecie fantasy (np. zegarków, samochodów, papierosów, tosterów, pistoletów maszynowych, mieczy świetlnych, gadu-gadu, skrzynek pocztowych/odbiorczych itp.)
9. Zabronione są wypowiedzi pozbawione sensu (np."bla bla bla"). W takim przypadku stosuje się karę wg §3 pkt. 2.
10. Obowiązuje zakaz pouczania innych graczy w sposób nie pasujący do klimatu gry (np. "napisz : przed wypowiedzią").
11. Wobec powyższych wypowiedzi stosuje się kary wyszczególnione w §3.

§3. Kary
1. Ostrzeżenie pisemne na PW z wyszczególnieniem win oraz z informacją o możliwych karach obowiązujących w przypadku dalszego nieprzestrzegania zasad i regulaminów.
2. Uciszenie gracza na czas uzależniony od wagi popełnionego wykroczenia.
3. Umieszczenie gracza w Celi na okres uzależniony od wagi popełnionego wykroczenia.
4. Zablokowanie konta na okres uzależniony od wagi popełnionego wykroczenia.
5. Usunięcie konta.


§4. Potyczki graczy
1. Obowiązująca w grze zasada realizmu sytuacyjnego sprawia, że działania graczy niosą ze sobą określone konsekwencje pod postacią reakcji NPC kierowanych przez narratorów.
2. Prowadzenie walk na czatach miast może skutkować interwencją narratorów.
3. Prowadzenie walk na czatach zgrupowanych na liście "Poza miastem" oraz w Deus Nocturnem nie będzie podstawą do interwencji narratorów.
4. Prowadzenie walk na czacie Świątyni oraz Ogrodów bez wyjątków będzie podstawą do interwencji narratorów, włącznie z usuwaniem agresywnych wypowiedzi.
5. Kary przewidziane za walki postaci są fabularne, przyjmują więc formę umieszczenia w celi, w dybach oraz banicji z miasta, w którym zaburzono porządek..


Regulamin Prywatnych wiadomości

1. Klimatyczny ton korespondencji zależy od indywidualnych ustaleń między graczami, jednak powinni oni utrzymywać swe wypowiedzi na poziomie uchodzącym za przyzwoity.
2. Gracza nadużywającego przekleństw, nieprzyzwoicie wyrażającego się, czy obrażającego adresata można zgłosić poprzez link 'Zgłoś adminowi' znajdujący się pod każdą z otrzymanych wiadomości. Wskazane jest zawarcie w zgłoszeniu swojej poprzedniej wiadomości lub większej części korespondencji z nadawcą.
3. Wobec graczy, którzy zostali zgłoszeni, administratorzy i moderatorzy (bez dociekania przyczyny czy ewentualnej prowokacji sporu) podejmują standardową procedurę wg kolejności:
a) ostrzeżenie;
b) uciszenie;
c) ban/usunięcie konta.
Mogą jednakże pominąć dowolny z w/w podpunktów.


Aneks do Regulaminu

Aneks 1: Gra Fabularna


§1. Zasady rozgrywki fabularnej.
1. Rozgrywka fabularna na terenie Ereneth odbywa się zgodnie z zasadami wszelkich sesji RPG, tj.
a) jest ograniczona przez rozwój technologiczny krainy
b) wypowiedzi obraźliwe dla innych graczy są niedozwolone, jednak zachowane z konwencji fabularnej próby ubliżenia innej postaci są dozwolone w okolicznościach regulowanych przez Strażnika Miasta
c) nie dopuszcza się żadnej formy Power Gamingu, z wyjątkiem sytuacji, kiedy gracze ustalają między sobą warunki takiej rozgrywki (np. w sytuacji, kiedy chcą płynniej prowadzić walkę).

§2. Kary fabularne.
1. Kara fabularna jest karą nie za grę fabularną, ale konsekwencją pewnych poczynań, niezgodnych z królewskim prawem, przez to rozumie się, że można ją uzyskać jedynie w konsekwencji gry fabularnej. Kary fabularne przewiduje się za:
a) kradzieże
b) morderstwa
c) skrytobójstwa
d) rabunki
e) groźby
f) uwłaczanie urzędnikom publicznym
g) uzurpowanie praw do własności królewskiej, w tym ziem należących do Królestwa Ereneth
2. Kary fabularne nie mające wpływu na mechanikę gry mogą skończyć się maksymalnie 24-godzinnym pobytem w Dybach na rynku w Degolburg, po złapaniu przestępcy przez Straż Miejską. Przewiduje się następujące kary fabularne, nieposiadające wpływu na mechanikę gry:
a) list gończy wywieszony na rynku miasta w którym popełniono przestępstwo
b) list gończy wywieszony na rynkach wszystkich miast
c) za drobne przestępstwa przewiduje się karę chłosty na rynku miasta gdzie popełniono przestępstwo, wykonaną przez etatowego kata
3. Kary fabularne mające wpływ na mechanikę gry mogą skończyć się pobytem w Celi lub w Dybach na rynku w Degolburg. Przewiduje się następujące kary posiadające wpływ na mechanikę gry:
a) banicja
b) infamia
c) śmierć poprzez ścięcie
4. Przez kary fabularne z pkt. 3 rozumie się:
a) banicja to kara fabularna, mająca na celu ukaranie przestępcy, którego nie jest w stanie złapać Straż Miejska ani Straż Królewska (na przykład ukrywającego się w miejscach dla tych służb niedostępnych). Wiąże się ona z pozbawieniem postaci wszelkich praw fabularnych, włącznie z nietykalnością osobistą, przez co rozumie się, że każdy ma prawo w imię Króla ukarać banitę (jeśli czuje się na siłach - odbyć z nim pojedynek i w efekcie doprowadzić do śmierci banity zgodnie z prawem). Taki pojedynek nie może jednak przybierać żadnej formy Power Gamingu. Kara zakłada oficjalny zakaz pobytu na terenie Ereneth, wobec czego banita może w każdej chwili zostać ujęty przez Straż Miejską lub Straż Królewską.
b) infamia, jest karą fabularną dążącą do ukarania przestępcy nieuchwytnego zarówno dla Straży Miejskiej i Straży Królewskiej (na przykład ukrywającego się w miejscach dla tych służb niedostępnych). Poza utratą wszelkich praw fabularnych, w tym nietykalności osobistej przez co rozumie się, że każdy ma prawo w imię Króla doprowadzić do wymierzenia infamisowi sprawiedliwości (jeśli czuje się na siłach - odbyć z nim pojedynek i w efekcie doprowadzić do śmierci infamisa zgodnie z prawem). Taki pojedynek nie może jednak przybierać żadnej formy Power Gamingu. Gracz może utracić dostęp do niektórych modułów Polskiej Legendy Zielonego Smoka, relewantnych ze względu na typ kary fabularnej (np. Dzielnica Posiadłości, Wieża Strażników). Kara nie musi się wiązać z oficjalnym zakazem pobytu na terenie Ereneth.
c) śmierć poprzez ścięcie jest ostateczną karą dla postaci, która nie przejawia w żaden sposób żalu za karygodne czyny, wymienione powyżej. Warunkiem jej zastosowania jest popełnienie naprawdę ciężkiego przestępstwa, za które kara infamii byłaby niewystarczająca.
5. Dodatkowym skutkiem kar fabularnych z pkt. 3, poza utratą dostępu do modułów wspomnianych w pkt. 4, podpkt. b, może być również:
a) przepadek całości lub części złota zebranego w banku
b) przepadek całości lub części złota trzymanego w sakiewce
c) przepadek całości klejnotów trzymanych w banku
d) przepadek całości lub części klejnotów trzymanych w sakiewce
e) przepadek całości lub części doświadczenia
f) przepadek wierzchowca


§3. Zdejmowanie kar fabularnych.
1. Kary fabularne nie mające wpływu na mechanikę gry tracą ważność wraz z odbyciem kary (Dyby lub chłosta). Nie niosą ze sobą żadnych poważnych konsekwencji fabularnych.
2. Kary fabularne mające wpływ na mechanikę gry, w postaci banicji czy infamii, wygasają na mocy glejtu, w posiadanie którego wchodzi postać. Glejt ten zostaje wydany przez inną postać, która poprzez to zobowiązuje się do wzięcia infamisa pod swoją protekcję. Przy czym postać wydająca glejt:
a) nie może być blisko spokrewniona lub związana z osobą poddaną karze infamii lub banicji
b) musi mieć odpowiednią pozycję społeczną
c) musi cieszyć się nieskazitelną opinią
d) nie może być osobą wcześniej karaną infamią lub banicją
e) może być osobą z otoczenia królewskiego, odpowiednim dekretem uprawnioną do nadawania glejtów osobom poddanym karze infamii lub banicji, wyrażającym swoją skruchę oraz dowody niepopełnienia rzeczonego przestępstwa
3. Strażnik miasta, jeśli gracz zostanie objęty karą fabularną wpływającą na mechanikę gry, ma obowiązek na jego prośbę udostępnić mu listę osób, które mają prawo na terenie danego miasta lub całego Ereneth wydać glejt, zwalniający postać z tej kary.
4. Postać uprawniona do wydania ukaranemu glejtu nie ma obowiązku uzasadnienia swojej ewentualnej odmowy, jeżeli fabularne przesłanki działania ukaranego uzna za niestosowne lub niewystarczające.

Regulamin opracowany przez Załogę Smoka na bazie pomysłu Tatsu i HordHawka.
Poprawki: Vesenth i Proximus de Morti.
Drobne korekty: Luinil.
Ostatnia aktualizacja: 11-08-2012
Masz pytanie, sugestię, a może ciekawy pomysł na nowy moduł? Odwiedź nasz DISCORD!