Zrzeczenie się odpowiedzialności

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące wyłączenia odpowiedzialności na naszej stronie, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszystkie informacje na tej stronie – https://lotgd.pl – są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w celach informacyjnych. lotgd nie udziela żadnych gwarancji co do kompletności, rzetelności i dokładności tych informacji. Wszelkie działania podejmowane na podstawie informacji znalezionych na tej stronie internetowej (lotgd) są podejmowane wyłącznie na własne ryzyko. lotgd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i/lub szkody związane z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Z naszej strony internetowej można odwiedzać inne strony internetowe, korzystając z hiperłączy do takich stron zewnętrznych. Chociaż staramy się dostarczać tylko wysokiej jakości linki do przydatnych i etycznych stron internetowych, nie mamy kontroli nad treścią i charakterem tych stron. Linki do innych stron internetowych nie oznaczają rekomendacji dla wszystkich treści znajdujących się na tych stronach. Właściciele witryn i ich zawartość mogą ulec zmianie bez powiadomienia i może to nastąpić, zanim będziemy mieli możliwość usunięcia linku, który mógł zostać „uszkodzony”.

Należy również pamiętać, że po opuszczeniu naszej witryny inne witryny mogą mieć inną politykę prywatności i warunki, na które nie mamy wpływu. Przed zaangażowaniem się w jakąkolwiek działalność lub przesłaniem jakichkolwiek informacji należy zapoznać się z polityką prywatności tych witryn, a także z ich „Warunkami świadczenia usług”.

Zgoda

Korzystając z naszej strony internetowej, niniejszym wyrażasz zgodę na nasze wyłączenie odpowiedzialności i zgadzasz się na jego warunki.

Aktualizacja

Jeśli zaktualizujemy, poprawimy lub wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w niniejszym dokumencie, zmiany te zostaną wyraźnie opublikowane tutaj.